Kategori arşivi: Gündem

Yeni 5651 Sayılı Kanun ve Yer Sağlayıcılar

5651 sayılı kanun

Yeni 5651 Sayılı Kanun ve Yer Sağlayıcıların Sorumlulukları nelerdir?

İnternet sitesi yayınlama hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilip, 23 Mayıs 2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5651 sayılı “İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN” ile bir tanımlaması yapıldı. 5651 Sayılı kanunda “yer sağlayıcı” olarak tanımlanan gerçek  ve tüzel kişilere  bazı sorumluluklar yüklendi. 6 Şubat ve 26 Şubat 2014 tarihlerinde 5651 sayılı kanunda bazı değişiklik ve eklemeler de yapıldı. Bu yazımızda Şubat 2014 tarihinde yapılan değişiklere kısaca değineceğiz ve “yer sağlayıcı”lara getirdiği sorumlukları açıklayacağız.

“Yer Sağlayıcı” kimdir?

Öncelikle “yer sağlayıcı5651 sayılı kanunun 2. maddesinin 1.fıkrasının m bendinde

“Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler,” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi ticari bir amaç için olmasa bile, gerçek kişiler ve tüzel kişiler internete bağlı bir hizmet verdikleri için yer sağlayıcı kabul edilmektedir. Bu hizmetler, sadece internet sitesi yayınlama hizmeti ile kısıtlı olarak değil, email sunucusu, sohbet sunucusu, veritabanı sunucusu vb gibi hizmetleri de kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır. Şahsi sitenizi yayınlamak için sanal sunucu hizmeti almış da olsanız, şirketinizin email ihtiyaçları için kiralık sunucu ( dedicated server )  hizmeti almış da olsanız, müşterilerinize hizmet vereceğiniz “online dosya depolama yazılımınızın” çalışması için mülkiyeti size ait sunucularla bir verimerkezinden barındırma ( co-location ) hizmeti almış da olsanız T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yer sağlayıcı faaliyet belgesi almanız gerekmektedir. Bu belge ücretsiz olup, dolduracağınız fazla teknik bilgi içermeyen bir formun doldurulmasıyla kolayca alabilirsiniz. Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi almak için gerekli işlemleri şu adreste bulabilirsiniz.

Son kanun değişikliklerine kadar pek dikkate alınmayan Yer Sağlayıcılık statüsü, yeni 5651 sayılı kanun ile getirilen para cezaları düşünüldüğünde artık çok daha ciddiye alınmalıdır. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilir.

 Neden Yer Sağlayıcı olmak zorundayım?

Verimerkezinden veya hosting firmasından aldığınız hizmet ister Sanal sunucu ( Vps, Vds veya Cloud / Bulut  Sunucu ) olsun, ister kiralık sunucu olsun, ister mülkiyeti size ait sunucular üzerinden barındırma ( co-location ) olsun, bu sunucuların hizmetleri verecek işletim sistemi seviyesindeki erişimi size özeldir. Verimerkezinin veya hosting firmasının size tahsis edilen sunucu içinde yayın yapan internet sitelerinin trafik bilgisinin tutulması, uygulamalarınıza ait trafik bilgisinin tutulması, bazı uygulamalarda teknik olarak mümkün olsa da sizin gizliliğiniz ve getireceği yüksek maliyetler sebebi ile verimerkezi veya hosting firması tarafından yapılmamaktadır. Trafik bilgisinin tutulması için kuralacak alt yapı, aynı zamanda sizin sunucunuzda yayın yapan hizmetlere, bu hizmetlere erişecek kullanıcılara ait bir çok hassas bilgiyi de kayıt edeceği için yerli-yabancı hiç bir firma tarafından kullanılmamaktadır. Trafik bilgisinin kayıt edilmesi işlemi, bu trafik bilgisine erişme hakkı ve yetkisi olan sunucu sahibine bırakılmıştır. Aldığınız hizmet ile ilgili bir trafik bilgisi de ( internet sitesi, email sunucu vb ) gerekli hallerde sizden talep edileceği için  Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesini sanal sunucu, kiralık sunucu veya sunucu bulundurma hizmeti alan müşterilerin alması gerekmektedir.